Məqalələr



Sorğu


Vəhhabiləri Azərbaycan üçün təhlükə hesab edirsinizmi?

Bəli (315)
Xeyr (192)
Bilmirəm (29)



ARXİV
Dost saytlar
Sayğac

free counters

Xəbərlər

Millətin, Hüququ, İstiqlalı, Hürriyyəti

Türk mənşəli digər dövlətlər başlıca olaraq dini təməl üzərində qərar tutduqları halda, Azərbaycan Cümhuriyyəti müasir milli-mədəni müstəqillik təməlinə, türk milli-demokratik dövlət qurumuna əsaslanır və bu baxımdan bizim respublikamız ilk türk dövlətidir. İstiqlal elanı üzərində qurulan milli Azərbaycan hökuməti az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. Yüz ildən bəri əsgərlikdən kənar edilən Azərbaycanda bir ordu yaratdıq. Çarlıq zamanında dövlət idarəsinə yaxın buraxılmayan azərbaycanlılardan zabit və əmniyyət qüvvələri vücuda gətirildi. Mədəniyyət tariximizin şanlı fikir adamları tərəfindən alqışlanan azadlıq və istiqlal fikri məmləkətimizdə yerləşdi və bu qabaqcıl dünya demokratiyası tərəfindən təqdir ilə qarşılandı. Yüz ildən bəri üstümüzə çökən istibdad və istila vahiməsi artıq bizdən uzaqlaşdı. ...davamı»

Çərşənbələri niyə səhv salırıq?

Son illər söhbət çərşənbələrdən düşəndə, demək olar ki, hamımız dərsini yaxşı bilməyən şagird kimi çaşırıq. Biri su çərşənbəsi deyəndə, o birimiz torpaq çərşənbəsi deyirik. İş o yerə çatıb ki, bu çaşqınlıq televiziya kanallarımıza da sirayət edib. Hətta alimlərimiz də çaşırlar. Məsələn, Azad Nəbiyev «İlaxır Çərşənbələr» kitabçasında çərşənbələri su, istilik, yel və torpaq adlandırır. Kamil Vəli Nərimanoğlu «Nevruz geleneği ve Azerbaycan» məqaləsində çərşənbələri od, su, hava, torpaq deyə sıralayır. Gözəl alimimiz Ə.Cəfərzadə isə çərşənbələri su, od, torpaq və yel kimi sıralayır. Gördüyümüz kimi, alimlərimizin özləri belə çərşənbələrin adlarında yekdil fikrə gələ bilmirlər. O zaman sadə xalqı çaşdırmağın lüzumu varmı? Niyə xalqa çərşənbələri dədə-baba qaydası ilə adlandırmağa imkan vermir, hər alim öz fərziyyəsini irəli sürür, kitablar, məqalələr yazır, oxucuları yanlış yönləndirirlər. ...davamı»

Təhsilimizdə milli-mənəvi dəyərlərin tədrisi üsulları

Müstəqillik əldə olunandan üzü bəri bir çox sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəmizdə də müəyyən islahatlar aparılmışdır. Latın qrafikasına keçid, yeni çap üsulu ilə kitabların buraxılması, xüsusilə Avropa-Amerika təhsil sisteminə uyğun tədris proqramlarının təşkili, tarix, coğrafiya, ədəbiyyat, iqtisadiyyat və digər fənlərin proqramlarının nisbətən milliləşdirilməsi və başqa amillər islahatların başlanğıc uğurları kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki, təhsil sistemi dövlət quruculuğu, dövlətçiliyin qorunması və inkişafı, ölkəyə layiqli kadrların yetişdirilməsi baxımından əvəzsiz bir sahə olduğundan hər zaman diqqətdə saxlanılmalıdır. Bu baxımdan onu deyə bilərik ki, təhsil sistemimizdə ilk növbədə milli-mənəvi amillər nəzərə alınmalı və metodikanın tərkib hissəsinə çevrilməlidir. ...davamı»

Təşkilatın 8 illik fəaliyyətini əks etdirən HESABAT

Təşkilatın səkkiz illik fəaliyyəti boyunca gördüyü işlər nəticəsində Milli Kimliyin formaşalaşmasında mühüm rol oynayan ideoloji məsələlərlə bağlı aparılan araşdırmalar sürətlənmiş, Azərbaycan dövlətinin ideoloji əsaslarının formalaşdırılması işində ciddi nəticələr əldə edilmişdir. Bundan başqa Türk-İslam ideoloji prinsiplərinin bir-birinə zidd olmaması, əksinə bir-birini tamamlaması, Türklük ideyasının radikallıqdan uzaq bir ideya olması fikri birmənalı şəkildə sübut olunmuşdur. Əsrimizin əvvəllərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan klassiklərinin Türk-İslam ideoloji platformasında və ideoloji sahədə gördükləri fəaliyyət araşdırılaraq təqdim edilmişdir. ...davamı»

Sabir bizə nələri deyirdi?!

Son dövrlərin ictimai-siyasi olayları, müxtəlif qrup və qüvvələrin ziddiyyətli fəaliyyəti, bəzən az qala qarşıdurma həddinəcən gərginləşən məqamlar haqqında düşündükdə bir sıra obyektiv və subyektiv faktorlarla yanaşı tarixi analoqlar da yada düşür. Yada düşür ki, hələ ötən əsrin əvvəllərində də eyni motivli hadisələr cərəyan etmiş, milli özünüdərk proseslərinin ağır irəliləyişi barədə o dövrkü klassiklər də yazılar yazmış, xalqı qarşıdurmadan çəkindirməyə çalışmış, milli barışığa səsləmişlər. Uzun zaman içində öz “aktuallığını” saxlamış belə təbəddülatlar və çəkişmələr barəsində kəskin yazılar yazan ədiblərdən biri də dahi Mirzə Ələkbər Sabir olmuşdur. Bu yazılar arasında onun tarixi-publisistik səpkidə qələmə aldığı «Fəxriyyə» epopeyası xüsusi diqqətə layiqdir. ...davamı»

ATƏT çərçivəsində sülh danışıqlarının məntiqi yoxdur

Azərbaycan mütəşəkkil terrorçuluq və aqressiv separatizmə əl atmış Dağlıq Qarabağ ermənilərinin vəhşiliklərinə məruz qalıb, Ermənistan isə onların terror və aqressiv separatçı əməllərindən yararlanaraq, müharibə yolu ilə əlavə torpaqlar qazanmaq məqsədilə Azərbaycan ərazilərini işğal etmişdir. Azərbaycan tərəfi isə yalnız Ermənistanı işğalçı və terrorçu kimi qabartmaqla əslində Dağlıq Qarabağ ermənilərinin aqressiv separatızm və terrorçu əməllərinin arxa plana çəkilməsinə və onların bu əməllərinin milli azadlıq hərəkatı kimi təqdim edilməsinə şərait yaradır. ATƏT sənədlərində, o cümlədən Lissabon sammitinin sənədlərində Dağlıq Qarabağ ermənilərinin hərəkətləri nəinki aqressiv separatizm kimi tanınmamış, əksinə onlara ən yüksək statusun məhz millətlərin öz müqqədaratını təyinetmə hüququna görə verilməsi əks olunmuşdur. Azərbaycan tərəfinin bu sənədləri imzalaması isə o deməkdir ki, ATƏT kimi Azərbaycan da Dağlıq Qarabağ ermənilərinin milli azadlıq hərəkatını tanıyır. ...davamı»

Qalaqapı nədir?

Bu gün qalaqapı oyunu idman sahəsinin mütəxəssislərinə tanış deyil və ya az tanışdır. Buna görə nə seminar iştirakçılarını, nə də onların rəhbərlərini qınamaq olmaz. Gələcəkdə isə bu idman növündən bixəbər olmaq bağışlanılmazdır. Bunun səbəbi isə çox dərinliklərə gedir. Kütləvi sovet repressiyaları zamanı insanlar yalnız cismani deyil, həm də mənəvi əzab çəkiblər. Mənşəcə və mədəniyyətcə xalqa yabançı olan iqtidar hər hansı mədəniyyət fərqinin büruzə verilməsini hakimiyyətin zorakılığına qarşı etiraz növü kimi qəbul edib. Həmin fərq vəhşi keçmişin qalığı sayılır, bu isə mümkün olmadıqda (məsələn, əqli-intellektual qalaqapı oyunu ilə bağlı: vəhşi keçmişin qalığı isə əqlən inkişaf etmiş ola bilməz) mədəniyyətin bu cür xüsusiyyəti quruluşun özülünü sarsıdan yadelli təbliğat kimi qələmə verilir. ...davamı»