-->
MəqalələrSorğu


Vəhhabiləri Azərbaycan üçün təhlükə hesab edirsinizmi?

Bəli (315)
Xeyr (192)
Bilmirəm (29)ARXİV
Dost saytlar
Sayğac

free counters

Azərbaycan Türklərinə edilən növbəti qətliam
Şiriftin ölçüsünü dəyiş

Mehriban Ələkbərzadə
telejurnalist

       90-cı ilin yanvar hadisələri Azərbaycanın XX əsr tarixindəki ən qanlı səhifələrindən biridir. 20 yanvar Sovetlər hakimiyyəti dövründəki faciəli tarix səhifəmizin ancaq.... bir vərəqidir. Bu artıq oyanmış milli hərəkatın özünüqoruma və ərazilərinin itirilməsinə daha ğüclü müqavimət ğöstərmə instiktini oyatdı. Və bütün baş verənləri sılah эцcцnя yatırmaqla həmcinin özünü dərk edərək oyanmaqda olan diэər respublikalara dərs vermək ücün иmperiya atacağı qanlı addımlara başqa ad verirdi.
Mixail Qorbacov adlı cəllad hələ yanvar hadisələrinə qədər xarici жurnalistlərə "Azərbaycanda nəyin bahasına olursa-olsun İslam Dövləti qurmaq istəyirlər. Biz əlbəttə ki, qəti tədbir эörəcəyik" bəyanatını vermişdi. Tədbir amansızlıqla bir xalqın qeydsiz-şərtsiz qırılmasına qədər эəlib cıxacaгdı... Əslində isə AZƏRBAYCANDA nə islam fundamentalizminə, nə də silahlı müqavimət ğöstərməyə real qüvvə yox idi. Bu, BAKIYA yeridiləck sılahlı orduya verilmiş mütləq həyata kecməli qırğın əmri ücün sadəcə bəhanə idi.

20 YANVAR - həm qəhrəmanlıq, həm də böyük faciə səhifəsidir
Heydər ƏLİYEV

       Təxribatin müəllif hüquqlarının еrmənilərə məxsus olması aydın olsa da... digər tərəfin - Rusiyanin mövcudluğunun mütləqliyi də qacılmazdır. Məsələляrin Dаьлыг Qарабаьда yox, Moskvada və Ermənistanda həll edilməsi... Mərkəzin məqsədli şəkildə tam laqeydliklə donmuş fəaliyyəti - bunun da birbaşa olaraq erməni separatistlərinin fəallaşmasına əsas olması... Bakının sistemsiz mövqeyi - Qərbi Azərbaycanda baş verənlərə biganə yaxud hədsiz dözüm göstərməsi... Nəhayət... Azərbaycana ən azı bu iki tərəfin 1990-cı ilin 20 yanvar adlı Qorbaçov zərbəsi... sяhəri küçəyə çıxan hər bir bakılı yollarda, səkilərdə qanına qəltan olmüş insan meyidləri, sahibi bəlli olmayan əllər, ayaqlar, başlar gördülər. Şəhərin başı üstündə isə aramsız uçan vertolyotlar dünən gecədən şəhərdə komendant vəziyyət edildiyini bildirən vərəqələr səpələyirdilər. «Günahkar rus ordusudur» — bu, xalqın fikri idi. Rusların ünvanına söylənilən hər hansı ittihamlar da bu faciələrdən sonra yarandı. Tezliklə Rusiyada azərbaycanlı şovinizmindən əfsanələr danışaraq ordunun məhz ruslan qorumağı məqsədini kütləvi иnformasiya vasitələri ilə yaymağa başladılar. Moskva qurduğu planı tam reallaşdıra bildi. Əslində Azərbaycan həmişə müdafiə mövqeyini, mərkəzə sədaqət prinsipini əsas götürdüyündən onu başqa tale də gözləyə bilməzdi. Ermənilərin aqressiv mövqeyindən fərqli olaraq həmişə dözmək, tab gətirmək istəyən bizlərin bu gün ən azı sadaladığımız həqiqətlərə dünyanı inandırmaq cəhdimiz də müvəffəqiyyət qazanmır. Ən azı ona görə ki... vaxtı иlя Azərbaycanda baş vermiş hər hansı bir etiraz, bəyanat Ermənistanda böyük hay-küy və birə beş əvəzlə nəticələnirdi. Baş vermiş hadisələrdən sonra Azərbaycandan Öz xoşuyla getmiş ermənilərın qacqın salındıqları ücün Yerevanda böyük hay-küy qoparırdılar. Halbuki... Ermənistanda dövlət səviyyəsində düşünülüb həyata kecirilmiş Qərbİ Azərbaycanda və Qarabağda bütün azərbaycanlıların deportasiyası planı həyata kecirilib "uğurla" bitmək üzrə idi. Biz isə dözüm nümayiş etdirirdik... Bakıya vəhşicəsinə edilən hücum isə Qorbacovun bu millətə xüsusi ikrahından başqa həm də... bütün ədalətsiz mövqelərə cavab istəyəcək xalqın ruhunu tamamilə əzmək istəyi idi. Buraда da ermənilər onu tək qoymadılar. Artıq bizə bəllidir ki, şəhərə insan cəsədlərinin üstündən kecən xüsusi ordunun tərkibinin yarısı ermənilərdən ibarət idi.
       Əslində məxsus olduğumuz millətə və artıq onun oyanmış milli şüuruna, indiyə qədərki itirdiyi vətəninin geri qaytarmaq israrına, ən nəhayət azadlıq tələb edənlərin iradəsinə qarşı gözləmədiyimiz, ancaq, mütləq gözləməli olduğumuz bir imperiya siyasəti idi ki... Zaman, hakimiyyət dəyişilsə də biz TÜRKLƏRƏ son anda göstərilməsi vacib olan xristianların CƏZA dərsi idi. Bu dəhşətli hadisələr, biz azərbaycanlılara qəfil sillə kimi dəysə də... Azərbaycanın о zamankı "sahibləri" bu aqibətlə məlumatlandırıldığından nəticəni bilməyə bilməzdilər. Aмма, məxsus olduğu millətin dərdini birlikdə çəkməyi - öz acizliklərini boyunlarına alsalar da... bacarmadılar. Buna sadəcə, icazələri yox idi. Moskva onlara ancaq, icraçı və iştirakçı rolunu tapşırmışdı... özfəaliyyəti onlara bağışlamazdı. Bütün zəhmətlərindən sonra "malades" almaq daha sərfəli idi axı... Məhz, bu "qanlı tamaşada" lal və kar rollarnmn kommunist ifaçılarına rəğmən - İMPERİYADA tutduğu mövqe və şəraitin ən təhlükəli vaxtında milli geni hər şeyə üstün gələn ata ƏLİYEV isə kənarda qala bilmədi. Ümumilikdə, İMPERİYA SSRİ Konstitusiyasının 119 maddəsi və Azərbaycan SSR Konstitusiyasının 71 maddəсini kobud şəkildə pozaraq, Respublikaya qanunsuz olaraq yeridilmiş ordu иля 133 insanın qəddarlıqla öldürülməsinə, 744 nəfərin yaralanmasına, 5 nəfərin itgin düşməsinə, 841 nəfərin isə həbs edilməsinə nail oldu. Bundan başqa 200-dən artıq evl və mənzil qarət edilərək yandırıldı, 80 avtomobil həmçinin, təcili yardım maşınları BTR-lərlə əzildi. Dövlətə məxsus müəсsisələrin dağıdılması, partladılması isə 5637286 manat hesabında zərər vuruldu. Yekunlaşdırsaq... 1990-cı ilın 20 yanvarı erməni qəsbkarlarına Qorbaçovun hərbi əməliyyatlara başlanmaq siqnalı idi...hətta, belə bir parol da esidildi: " İspaniyanın səması buludsuzdur".
       Xristianlar - mən qəsdən erməni və rus ifadələrini işlətmirəm, оnlardan fərqli olaraq millət haqqında yox, böyük əksəriyyət haqqında danışıram. Onların müəyyən zamanlarda yerləri dəyişsə də missiyaları dəyişmədi. Hətta, son akkordu da babalarının - XI Гızıl Оrdu heykəli qarşısında vurdular. Sonralar, biz bu QƏTLİЙAMDA - xahiş edirəm, bu sözü unutmayın... bu qətliyamda həlak olanlara şəhidlər də deyəcəyik, qəhrəmanлар da... və xüsusi olaraq o biri qətliyamlardan ayıraraq QARA YANVAR deyəcəyik. Baxmayaraq ki, ilahi qanunauyğunluqdan burаda 1918-ci ilin ŞƏHİDLƏRİ yatır ki... onlar da qətliyam şahidləri idilər. Bu təsadüfi deyil. Düzdür, sonradan bizi Xocalı soyqırımı faciəsi də gözləyirdi. Ancaq, o da qətliyam idi... O qətliyam ki, bu millətin taleyinə xristianlar tərəfindən zaman-zaman yazılır. Biz onları fərqləndirsək də onlar eyni məqsəd daşıyır. 90-cı ilin qətliyamı - 90-ilə qədərki deportasiyaları ən azı 1918-ci illərin davamı SOYQIRIM siyasətinin növbəti mərhələsi kimi qəbul edilməlidir - ardınca Xocalı soyqırımı da həmçinin. Yoxsa, bu məqsədin ANA XƏTTİ иtər. Edilən qətliyamları növbəti faciə kimi qəbul etməklə, onлarı bir-birindən ayıraraq müxtəlif səbəblərlə izah edirik. Bu da düşünülüb cox peşəkarcasına həyata kecirilən biz türklərin qətliyamının mənsbinin itməsinə səbəb olur. Dəqiqləşdirək - bizə indiyə qədərki edilmiş milli qırğınların müəllifi zamanından, ictimai quruluşundan asılı olmayaraq XRİSTİANLARdır. Əminəm ki,bu proqramı иdarə edən təkcə xaç daşımır. TURANI - məhv etməк missiyaсы daşıyır. Ən azı PYOTORDAN üzü bəri.
       I   PYOTORUN   vəsiyyətnaməsi 1725-ci ildə yazılsa da 1738-ci ildə elan edilib:
       «Tam məxfi olaraq - bütün övladlarım bir-birindən sonra Avropa ölkələrində hökmran olacaqlar. Rus səltənəti daim yaşamalıdır. Mən bu vəsiyyətnaməmi yazıram ki, эələcək nəsillərin əlində TƏLİMAT olsun (bəlkə də Pyotorun bütün vəsiyyətləri üzərində dayanmaq lazımdır, lakin biz bu эünümüz üçün vacib ola biləcəklərin təhlilinə varsaq daha məqsədəuyğun olar). Rusiya dövlətini o zaman dünya dövləti adlandırmaq olar ki, onun paytaxtı Asiya və Avropa xəzinələrinin açarı olan İSTANBUL olsun. Tez və yerlt-yerində çalışıb, türklərə sahib olan şah dünyada ilahi şah olacaq. Bu məqsədi həyata keçirmək üçün həmişə Türkiyə ilə İran arasında fitnə-fəsad törətmək, dava-dalaş salmaq lazımdır. Bu işdə sünnü-şiə məzhəbləri də cox kömək edə bilər. Rusiya nüfuzunu Asiyada qaldırmaq üçün sünnü-şiə ixtilafı yaxşı vasitədir. Elə eləmək lazımdır ki, heç bir vaxt İranla Türkiyə dövlətləri bir-biriylə dil tapa bilməsin. Türklərin Avropa xalqları илə təmas tapmasına isə qəti иmkan verməməli. Əэər bu millət эöz acıb öz hüquqlarını bir də qansa, bu bizə böyük zərbə olar. Иslam əqidəsini Asiyadan uzaq1aşdırmalı... xristian dini əqidəsini və mədəniyyətini ciddi təbliğ etmək, yaymaq zəruridir.
       Mən ruhaniləri dövlət işlərindən kənarlaşdırıb onları kилsələrdə məhdudlaşdırdım.
       Bizə эərək olacaq din siyasətini özümüz yerində həm yaymalı, həm də istifadə etməliyik. ....Cürbəcür tədbirlər etmək ki, müsəlmanlar pulsuz,ticarətsiz qalsın. Xüsusu ilə İranı tabe edib o hala salmaq lazımdır ki, Rusiya dövləti istədiyi vaxt onu zəhmətsiz öldürməyə qadir olsun. Amma, Türkiyə dövləti məhv olmadan İranın canını almaq məsləhət deyil. İran Türkiyədən üz döndərə bilər... Türkiyə isə cənubdakı türklərinə ğörə onlara rəhm edə bilər.           ...Qafqaz xətti - şah damar mütləq əldə ediлиb - əldə saxlamlmalıdır. Biz bu damara Rusiyanın neştərini ilişdirə bilsək min Əflatun belə çarəsiz qalar. Onda İran ölkəsi dəvə kimi müti... Türkiyənin isə axırıncı şöləsi sönəcəkdir. Vaxtı fövt etmədən Qafqazı zəbt və işğal edib, İranın daxili hakimlərini özünüzə xadim və müti edərsiz. Sonra Hindistana qəsd etməli. O məmləkət böyük ticarət yeridir.Əğər ələ kecirmiş olsaz, İnэiltərə vasitəsi ilə hasil olunan pullar əvvəlkindən daha cox Hindistandan ixrac oluna bilər. Hindistanın açarı da Türkiyənin paytaxtındadır.
       .... Türkiyəni Avropadan mütləq ayırmalt. Yaxın юlkələrdəki türklərin birləşməsinə qəti yol verməməli. Yunanlarla sülh və dostluq etməli. Müharibə zamanı onlar sizə imdad edərlər. Yunanlar həmişə türklərdən zərər ğörüblər... onlara qarşı ittifaqa həmişə hazırdırlar. Əgər bunlara tam əməl edə bilsəniz bütün dünyaya sahib ola bilərsiz».
       1828-ci ildəки "Türkmənçay" müqaviləsindən sonra QAFQAZı əldə edən ruslar onlara bir qul kimi tabeliyində dayanan ermənilərə Аzərbaycan torpaqlarında onlar üçün "Erməni vilayəti" yaratdı. İrandan, Türkiyədən еrmənilərin böyük axınla Qərbi Azərbaycanda rusların köməyilə yaradılmış «Еrməni vilayəti»nə köçləri başladı. Bu qurulmuş hərəkət xətti "Böyük Ermənistan" siyasətini hissə-hissə həyata keçirmək üçün ilkin başlanьıc idi. 1914-cü ildə Ы Dünya мüharibəsindən istifadə edən ermənilər "Böyük Ermənistan" siyasətini reallaşdırmaga çalışdıлar. Əsrlər boyu türk torpaqlarında türklərin özünə divan tutan ANDRONİK indi də XIX əsrin axırında nail ola bilmədikləri türk ərazilərini-geniş torpaqları ermənilərin ixtiyarına vermək üçün rus zabitlərini belə heyrətləndirən vəhşiliklə misli gorünməmiş soyqırım edirdi. O bu əraziləri turklərdən tam təmizləməklə həm rusların İmperiya siyasətinə xidmət edir, həm də onlara yol açırdı. Bu isə gələcəkdə Türkiyədə Erməni dövləti yaratmagın əsas bəndлərindən biri idi. Osmanlı imperatorlugunda bu məqsədinə çatmayan еrməni Andronik Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgəsinə gələrək məqsədli fəaлиyyətini - türklərin qətliyamını davam etdirməyə başladı. Cox qəribədir ki, son vaxtlara qədər "Bütün xalqların xilaskar" kimi tanınan və təblig edilən Rus bolşevikləri - 1917-ci ildə dövlət çevrilişi etsələr də əqidəcə ulu babalarına sadiq qaldılar. Demokratiya və milli azadlıq süarlarıyla "Bölünməz Rusiya" yaratmaq eşqiylə yaşayanlar müstəqil dövlət qurmaq istəyən xalqların, xüsusən də Azərbaycan Тürklərinə qarşı xüsusi amansızlıq göstərdilər. Bu zaman onların karına Pyotorun dediyi yunanlar uzaqda idi... erməni daşnakları gəldi. Rusiya da heç nə itirmirdi. Daim ona müti din qardaşından zaval gözləmİrdi.
Şaumyan əsrin əvvəllərində HNÇAKdakı, Daşnaksütyundakı ermənilərdən fərqli olaraq millətinin siyasi şüurunun inkişafından sonrakı mərhələni rus bolşevizmi илə baglayırdı. Onun Leninlə yazışmalarında millətinin mənafeyi əsas yer tuturdu. Qatı millətçi Şaumyan özünü bolşevik kimi göstərərək "Tələsmək lazımdır" əsərində göstərir ki... erməni əyalətləri siyasi şüurdan məhrumdurlar, buna görə erməni-müsəlman qırğınları davam edir. O, erməni əyalətləri dedikdə İrəvan, Qars, Şamaxı və başqa şəhərlərin də əsrin əvvəllərində erməni şəhərləri olduğunu iddia edir. MƏRKƏZ Stepan Şaumyanы Bakıda xüsusi səlahiyyətli fövqəladə bolşevik komissarı təyin etdi. O Şaumyan ki, Bakı sovetиniн iclasında heç kimdən, heç nədən çəkinmədən deyirdi:
       «Bakı Zaqafqaziyada vətəndaş müharibəsinin başlıça mərkəzinə və istehkəmına çevrilməlidir» - avam müsəlman bizlər isə ona əl çalыrdıq. Bədbəxt və sadəlövh Nərimanov... erməni daşnaklaрыnın əməllərini LENİNя məruzə edərək ondan imdad diləyirdi... o doğrudan da xalqlaрыn xilaskaры Leninə ümid edİrdi. Şaumyan isə tapşırığa layiqli hazırlaşmışdı. Məhz bu Bolşevizmi qəbul etmək istəməyən millətcilərin-türklərin qırğın planı artıq hazır idi. Bu sahədə o daşnakların ən görkəmli lider Andronik, Mikoyan, Amazaps, Lalayan, Saakyan, Əmiryan və başqa daşnaklar da yardımçı idilər.
       1918-ci il mart qırğınları (mən bu faktı QƏTLİYAM adlandıracam) məhz türkə nifrət edən ermənilərin köməyiylə həyata keçirildi. Mərkəzin bu milləti özünə tabe etməsi üçün bütün üsulları məqbul bildiyindən daşnaklar nəinki sabah torpaqlarına sahib cıxacağı türkləri qıraraq həm ürəklərindəki nifrəti boşaldır, həm sabahkı BÖYÜK ERMƏNİSTAN ərazisinin genişliyinə işləyir, həm də böyük sahibin vəd etdiyi payı-erməni dövlətinin yaradılmasını istəyirdilər. Qırğınların səbəblərinin biri də neft Bakısını, təbii sərvətlərlə zəngin Azərbaycan torpaqlarını... qan axıtmaq bahasına olsa da, əldə saxlamaq idi. Ermənilər isə bizlərı qırıb-qutarmaqla tarixi türk torpaqlarının sahibinin izini silərək, orda erməni əhalisi köçürdür... yalan tarixlə sabahkı torpaq sahibi kimi erməni millətinin daimi sakinləri olan yurd yerlərindən türklərin maddi-mədəniyyətini yox eləməklə məşğul idilər. Biz isə сosializmə inanaraq beynəlmiləlclik ruhuna sadiq olduğumuzun sübutu üçün dəridə-qabıqdan çıxırdıq.
       1920-cı ilin aprel çevrilişindən sonra S.Orcanikiidzenin Leninə, Çiçerinə, Stalinə vurduğu teleqramda deyilirdi: «Mənim fikrimcə, Qarabap və Zənqəzuru təcili olaraq Azərbaycana birləşdirilməlidir. Mən Azərbaycanı məcbur edərəm ki, bu vilayətlərə muxtariyyət versin. Müqavidədə qöstərilməmək şərti ilə». «Azərbaycan» qəzetinin 1920-ci il 20 aprel tarixli nömrəsində dərc olunmuş "ERMƏNİSTAN birləşir" məqaləсинdə «Qars, İrəvan, Naxçıvan, Zəngəzur və Qarabağ Еrmənistanın xəritəsinə daxil edilib. İndi isə onu həyata keçirirlər. Bununçün də əvvəlcə İrəvan, Eçmədzin, Sürməli, Bəyazid müsəlmanlardan təmizlənməlidir» дейилирди. Sovet hakimiyyəti ermənilər üçün əsrlərlə düşündüklərini həyata keçirməyə imkan yaratdı. Ermənistan sovetləşdikdən sonra SSR bəyan edir: «Sovet Ermənistanı ilə sovet Azərbaycanı arasında heç bir sərhəd mövcud deyil. Naxçıvan və Zəngəzur Ermənistana keçir. Qarabağın dağlıq hissəsinə isə юz müstəqilliyini təyin etmə hüququ verilir».
       Qərarda bu deklorasiyanın elanı N.Nərиmanova tapşırılır.Dekabrın 1-də Ermənistanda sovet hakimiyyətinin qələbəsinə həsr edilmiş təntənəli iclasda Nərimanov deyir: «Dağlıq Qarabağın zəhmətkeş kəndlilərinə юz müqəddaratlarının təyini üçün tam hüquq verilir». Özünü Qafqazın əsil sahibi kimi aparan Sergey Orcenikidze elə həmin iclasda Nərimanovun çıxışını qəsdən təhrif edərək deyr: «N.Nərimanovun çıxışı çox xarakterikdir. Zəngəzur, Naxçıvan, Qarabağ sözlərinин mənasını anlamaq istəməyən ruslar üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Hansısa Zəngəzur - məhsulsuz dağlar, suyu yox, çorəyi yox... orada heç nə yoxdur. Hansısa - Dağlıq Qarabağ… nə var axı bu Qarabağda? Heç nə yoxdur. Bax, yoldaş Nəırimanov deyir: Onları юzünüz üçün götürün. Götürün bu məhsul verməyən torpaqları Ermənistan üçün». Nərimanovun isə оrcenikİdzelərin, шaumyanların, сarkislərin, сerebrovskilərin yanında səsi eşidilmirdi... lap bağırsa da.
       1923-cü ilin 7 iyulunda Bakıda imzalanmış dekret Qağlıq-Qarabağla bağlı qərarı tam bərkitdi. Cəmi bir ay sonra Dağliq-Qarabağın paytaxtı Şuşadan Xankəndinə, daha bir-neçə ay sonra Xankəndi adlı qədim ərazinin qədim adı dəyişilərək daşnak-erməni Stepan Şaumyanın adı verildi. Əlbəttə ki, ruslara verdikləri məruzədə isə... STEPANAKERTLƏ Bakı kommunasının erməni bolşevikinin adını əbədiləşdiririk - ifadəsi vardı. Ancaq 1924-cü ildə qanuni status alan DQMV sonradan erməni tarixçiləri tərəfindən həmişə Еrmənistanın tərkibində ola-ola Azərbaycan muxtariyyətini daşıdığı ğöstərilirdi… 1930-cu illərdə tərtib etdikləri xəritələrdə «Laçın dəhlizi» adlanan ərazinin DQMV-nə və təbii ki, Ermənistana aid olduğu halda Azərbaycanın ərazisi kimi təqdim edildiyinə etirazlarında israrlı idilər... Bİzə iся bəllİ olan şəkildə təbii ki.... 1965-69 illərdə Naxçıvanın, Qarabağın Ermənistana verilməsi məsələsi daha çox hallandıрыlır, guya məsələnin artıq həll olunduğunu da söyləyirdilər.
       Hейдяр Ялийев sonralar o günləri belə xatırlayırdı: «1950-60-cı illərdə mən DTK-dа işləyirdim. Biz bu məsələlərin гarşısını bir-neçə dəfə almışdıг. 1967-ci ildə Dağlıq Qarabağın mərkəzində qanlı bir hadisə oldu. Ermənilər o vaxt 3 аzərbaycanlını avtomobilin içindəcə yandırılmışdı. Mən o zaman oraya getdim, 15 эün orаda qaldım. Böyük bir komissiya yardılmışdı, mən də o komissийanın tərkibində idim. Dəhşətli vəziyyət йаранмышды. Еrmənilər ayağa qalxmışdılar ki, Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək lazımdır».
Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrdə Azərbaycanın tərəqqisi SSRİ kimi nəhəng imperiyaya səs salmışdı. Mərkəzin ayırdığı dotasiya hesabına yaşayan, Sovetlər birliyində ən son yerlərdən birində olan Ermənistanda isə bütün bunların əvəzinə millətçilik gün-эündən güclənirdi. Düşünülmüş şəkitdə təbii ki... Koçinyan Qarabağ, Naxçıvan uydurmalarını kütləvi şəkildə olmasa da respublika daxilində qatı millətçiliyi, antiazərbaycan, antitürk siyasətini gücləndirirdi. Sonralar, 1988-ci ildə Koçinyan deyəcəkdi: «Mənim rəhbərlik etdiyim dövrdə QARABAG məsələsi dəfələrlə qaldırılmış лakin, H.Əлиyevin nüfuzu və Mərkəzdə sözünün daha çox kəsəri olduğundan məhz mənim məsələni həll etməyimə mane oldu».
       Bizə bəllidir ki, Əliyevin etirazları və müqavimətindən sonra SUSLOV Koçtnyanı yanına çağıraraq "XVATİT ARMYANSKOQO NATSİONALİZMA" - demişdi. ATA ƏLİYEVIN ciddi-cəhdindən sonra Breжnйevin dovründə erməni millətçiлиyиnə, "QARABAĞ", "NAXÇIVAN" PROBLEMLƏRİNƏ nöqtə qoyuldu. Təbii ki, Breжнyevin vəfatı İrəvanda bayram kimi qarşılandı. Kocinyan etiraf edirdi ki, daşnakların siyasətinin həyata keçməsində H.Əлiyev ermənilər üçün böyük əngəl idi. 23noyabr 1973-cü ildə Xankəndində Dağlıq Qarabağın yaradılmasının 50-illİyi yüksək səviyyədə qeyd olunan mərasimdə ata Əliyevin dəmir məntiqli çıxışı Yerevana dözülməyəcək yara vurdu. Sonralar, illər keçsə də ermənilərin   hec cürə bağışlanmayacaqları ata Əliyevин şüarı иsə belə idi:
       «Bəzi millətçi dairələr şayiə yayırlar ki, guya DQMV Ermənistan SСR-nin tərkibinə verilməlidir. Daqlıq Qərabaq həmişə Azərbaycanın tərkibində olub, bu gün də Azərbaycanın tərkibindədir, sabah da belə olacaq!»
       Sonralar, məhz ƏLİYEV hakimiyyətdən tamam uzaqlaşdırылdıqdan sonra ermənilər bu çoxillik cəhdlərinə nail olacaqdılar... Bakıya ordu yeridildi... vəhşicəsinə... Söhbət doğrudan da sivil və demokratik quruluşdan gedir sə... ordunu faşizm başlanan yerlərə yeritmək düzgün olardı... Bütün Ermənistanda... təbii ki, yerli hakimiyyətin köməyi ilə azərbaycanlılar yaşayan sahələrin avtobus dayanacaqlannda, darvazalarda, evlərin bloklarında, ictİmai iaşə binalarının girəcəyində aşağıdakı məzmunda vərəqlər yapışdırılırdı: «Erməni milləti! Sən 1915-ci İldəki qanlı dəhşətləri unutma. Tələt paşanı, Ənvər paşanı, Camal paşanı unutmaq olmaz! Kim erməni adını daşıyırsa... həmişə хatırla və yaşa. Türkü tarixi torpaqından qov! Ona erməni bulaqlarının suyunu_vermə! Erməni qadınlarının bişirdiyi çörəyə türk əli dəyməməlidir. TÜRKLƏR... bizim ölkədən rədd olun!»
       Və QARABAGIN işğalına qədər Qərbi Azərbaycanı Erməistan adlandıran ermənilər azərbaycanlıların yaşadığı 185 kəndl tamamilə yerli əhalidən təmizləmiş- 230000  azərbaycanlını qovaraq yurdlarından qaçqın saldılar. 31 000 Azərbaycanlılara məxsus ev, 165 kolxoz və sovxoz qarət edildi. 216 azərbaycanlı vəhşicəsinə öldürüldü... 1154 nəfər isə yaralandı. 100 dən çox Azərbaycanlı oğullarının - ermənilər onlara türk deyirdi - doğmalarının yanında gözləri çıxarıldı... eynilə 15-ъи və 18-ci illərdəki kimi.    Azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən soyqırımına məruz qaldığı illərə aid sənədləri araşdırarkən dəhşətli vəhşiliklər torədən ermənilərin etdiklərini bir-bir sadalasam sizdə qarşısıalınmaz dəhşətli qisas hissi oyadaram kи… sonra məni qeyri-hummanizmdə günahlandırarlar. Иçimi yeyən sual İsə budur ki... doğrudanmı, zaman-zaman edilən bu vəhşiliklər bu məmləkəti idarə edənlərin milli heysiyyatına toxunmayıb? Toxunubsa... torpaqlarımızın müəyyən hissələrini onlara sadəcə peşkəş verməyi ləyaqətlərinə necə sığışdırıblar? Çox ritorik səslənsə də, bizim milli şüurumuz niyə belə gec formalaşır? Əslində ermənilər Qarağın onların olmasını onunla əsaslandırırlar ki, tarixən bu yerləırdə ermənilər yaşamışlar. İndiki vəziyyətləri isə hindu aborigenlərinin aqibəti ilə üst-üstə düşür. Guya Qarabağda ermənilər yerli əhali olsa da, gəlmə etnoslar tərəfindən onların torpağı zəbt edilmişdir. 1801-1828 -ci illərdə Rus imperiyasının apardığı siyasət nəticəsində BÜTÖV Azərbaycan iki, sonra üç yerə bölündqü. Şimali Azərbaycan ruslar tərəfindən, cənubi Azərbaycan farslar tərəfindən mənimsəniləndən sonra...üstəlik qoynunda yer verdiyi-indi ona qənim kəsilən gəlmə ermənilərin vilayətini də yaradıldı. XIX əsrin sonunda zəngin neft yataqlarına malik Bakıya ermənilərin nəinki kütləvi axını başladı....ermənilər məhz, bu sahədə demək olar ki, bütün məsul vəzifələri tutmağa cəhd göstərərək buna nail oldular. Onlara kömək edən təbii ki, ruslar və rus bolşevikləri idi. Din faktoru ən güclü faktorlardan olsa da, nefdən götürəcəyi mənafe daha vacib məqsəd idi.Yerli əhali olan Azərbaycanlılarla ermənilər arasında nifaq mütləq idi. Qanlı toqquşmalar BAKIDA başlansa da, sonradan Şuşada - Qarabağda daha böyük vüsət aldı.10 000 min qurban bahasına başa gəldi bu dəfəki toqquşma. Və səbəb də əslində görünən deyildi. İlk sovet hakimiyyəti də elə Azərbaycanda quruldu.. Bolşeviklərə neft lazım idi axı...Qızıl ordu Bakıya daxil olanda Azərbaycan onun Zəngəzur, Naxçıvan, Qarabağ ərazilərinə iddiah olan ermənilərlə müharıbə apanrdı. Noyabrda   böyük vədlərdən sonra Erməistanda sovet hakimiyyəti quruldu.   Sovet hakimiyyəti dövründə bu müharıbələr bir qədər səngisə də bu xüsusi - ermənilərə edilən güzəştlər bahasına oldu.Azərbaycanın torpaqları yavaş-yavaş ermənilərin ixtiyarına verildi.Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan... Ermənilər rus dəstəyi və sursatı ilə yerli əhalini ya tamam qıhncdan keçirib, izini bu torpaqdan tamam silirdi...ya da göstərdiyi işgəncələr nəticəsində onların birdəfəlik bu əraziləri tərk etməsinə nail olurdu.Ərazidə erməni millətindən olan əhali yerləşdirərək nə vaxtsa bu əraziləhn sakinlərinin ancaq ermənilərdən ibarət olduğunu təsdiqi siyasətini aparırdılar. Azərbaycanın bədnam tarixi isə yazılmaqda idi...1918-ci ildə Azərbaycan rəhbərliyi İrəvan ərazisini ermənilərə güzəştə getdi. 1920-ci ildəYeni Bəyazidİn Basarkeçər mahalı və Zəngəzur qəzası da ermənilərə bağışlandı. Sonra Qazax qəzasının cənub hissəsi Dilican da əldən çıxarıldı. Sovet hakimiyyəti dövründə istəklərini birə-beş artıran ermənilər 22-ci ildə Göycəni,23-cü ildə Naxçıvanın 9 kəndini,29-cu ildə Qazaxın 5 min hektar ərazisini, Cəbrayıl qəzasının böyük bir hissəsini mənimsədilər...azərbaycanlılann müqavimətinə rəğmən,46-cı ildə də 4 min hektar sahə də ermənilərə verildi.Düşünülmüş şəkildə Azərbaycan üçün srateyi baxımdan çox əhəmiyyətli   Naxçıvanı ondan ayırdılar. Naxçvanla Azərbaycan arasındakı bütün ZƏNGƏZURA yiyələndilər ki... dişlərini coxdan qıcadıqları Naxçıvanda etnik təmizləmə apararaq türksüz Ermənistan torpaqları siyasətinə daha asan nail olsunlar. Yenə də türk qardaşlanmızın və həmişə nümunə olacaq yerli əhalinin qətiyyətinə minnətdar oiaraq ermənilər burcə bu arzularına çata bİlmədilər.Maraqlı fakt budur ki...sovet dövründə yerlərdə kəsilən türk başlarının izahı Mərkəzə qəhrəman sərkərdə Andronikin -Sovet hakimiyyətinə kömək göstərən bolşevikin, sovet hakimiyyətini Türkiyə müdaxiləsindən və yerli millətşilərdən təmizlənməsi kimi təqdim edilirdi.Türk ordusunun köməyi nəticəsində Azərbaycanın müstəqilliyə qovuşmasını,2 il azad yaşamasını...15 sentyabrda Bakını erməni və ruslardan alıb həqiqi sahiblərinə verən türk ordusunun bu hərəkəti Rusiyanı qəzəbləndirməyə bilməzdi. Rusiya rahat istifadə etdiyi Bakı nefti üzərindəki hədsiz mülkiyyət haqqını itirmişdi. Mənafe Özyerində...keçmişləri də xatırlasaq....Hər halda Ruslar Böyük Turanın bir hissəsi kimi bu ərazilərin də məhz türklərdən təmizləməsində maraqlı idilər. Pyotoru xatırlayın...
       Vəli Həbiboğlunun qeyd etdiyi mühim bir fakt: ermənilər bu vəhşilikləri milliyətcə türk oian müsəlmanların başına açmışlar.Müsəlman anlayışı çox geniş olub təkcə türklərj özündə əhatə etmir. Ermənilər yalnız milliyəti türk olan müsəlmanlara qarşı belə soyqırım siyasətini həyata keçirmişlər.Çox dəqiq anlaşmadır. Zaman-zaman ermənilərin bu siyasəti məhz, türk qardaşlarımızın köməyi ilə səngiyib,söndürülüb,dayandınlıb.Elə 18-ci ildə də Nuru paşa başda olmaqla Bakının xilast....bütövlükdə Azərbaycanın daşnaklardan xilası ancaq türklərin köməyi ilə
mümkün oldu.    S.Şaumyan    "Milli-mədəni muxtariyyəf'adlı məqaləsində yazırdı:   "Gələcək azad Rusiyada yeni inzibati bölgü olmahdır.İqtisadi və məişət şəraitdən başqa milli tərkibi də nəzərə alınmaqla xırda mahalların,qəzaların, vilayətlərin sərhədləri dəyişdirilməlidir-budur Şaumyan fəaliyyətinin ana xətti.Cox böyük uzaqgörənliklə irəli sürülmüş bu fikirlə sonradan hesablaşan LENİN Ermənistan Respublikası yaranan zaman Nərimanov hayqırtısına məhəl qoymadan özünü hamıdan tez Rus bolşevizminin qucağına atmış Azərbaycanın tarixi torpaqlarını alıb Ermənistana verməklə ilk Ermənistan dövlətini yaratmışdır. 1923-cü ildə isə Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlət qurumu olan Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətinin yaradılmasına sərəncam verdi. Bu artıq "BÖYÜK ERMƏNİSTAN"ın tərkib hissəsi idi. Hidayət yazır:1969-cu ilin iyul ayının 14-də H.ƏIiyevin Azərbaycan KP MK-nin 1-ci katibi seçilməsi o illərdə Ermənistanın 1-ci katibi Anton Koçinyant çox maraqlandırmışdı.H.Əliyev DTK-dan gəlirdi axı...zəng edib onu təbrik də etmiş, yaxın günlərdə Dilicana tanışlıq görüşünə gəlməsini də xahiş etmişdİ.Koçinyan narahat idi. Ermənistan Ötən 10 illiklərlərdə Azərbaycana qarşı törətdiyi təcavüzləri yenə də davam edə biləcəkmi?Və növbəti dəfə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistana pay verilməsi haqqında Ali Soveti Rəyasət heyətinin icrasında problem yaranacağını-Özü də H.ƏIiyev tərəfindən yaranacağını ağlına da gətirə bilməzdi.Üzdə olan, açıqlanan maraq əməkdaşlıq məsələləri idi. Deyİlməyən şəxsi maraqlar isə daha qabarıq idi. Koçinyan Əliyevlə olduqca tez görüşmək istəyirdi. Əliyev də onunla gorüşə maraqlıydı. İlk növbədə qonşu respublikada Qenişlənməkdə olan millətçilik, antiazərbaycan kompaniyasını söndürmək üçün danışıqlar aparmaq və yəqin ki, bu siyasətə qarşı Azərbaycanın kəskin mübarizə aparacağını bildirmək üçün.Qazaxdakı gorüşdən sonra H.ƏIiyev Koçinyana, sonra Moskvaya qəti şəkildə bəyan etmişdi: "0 QƏRARLARIN KİFAYƏT QƏDƏR ƏSASI OLMADIĞI ÜÇÜN, İCRASINA İMKAN VERƏ    BİLMƏRƏM.""
       Bu bəyanat o vaxtacan 49 il Sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycan rəhbərlərinin Ermənistan hakim dairələrinə və Moskvaya ilk sərt etiraz idi.      SSRİ-nin ali sovetində DQMV-nİn rəhbərlərindən biri sayılan Dadamyan qeyd etdi ki,Bakıda torədilən qanlı yanvar sovet ordusunun Azərbaycana Sumqayıt hadisələrinin əvəzində verilən CƏZA idi. Sumqayıt hadisələrini erməni separatisləri SSRİ-nin KQB-si ilə birlikdə hazırlamaqlarına baxmayaraq, Qorbaçov Azərbaycan xalqından bunun İntiqamını aldı.Bu o vaxtlar bizi çox heyrətləndirən -ikili standart idi.Təxribatlar isə davam edirdi....növbəti qırğın üçün. Primakov Qafqazın şeyxi A.Paşazadəyə hakimiyyəti əlinə almağı təklif edir. Təbii ki, bundan imtina edən şeyx onu və məmləkətini nələr gozləyəcəyini yəqin edə bilərdL.o zaman sovet təbliğat maşını Azərbaycanda dinin hakimiyyətə gəldiyini -İSLAM dövləti olduğunu...yeni islam fundamentalizm qorxusunu bağıracaqdı. Arkadi Volski demişdi: Primakov digər siyasətçilərdən fərqli olaraq harda, nə dediyini çox gözəl bilir.Onun dediyi fikrin arxasında nə dayandığını yerli hakimiyyət anlaya bİlməzdi...Primakov məharətlə fikirlərinə başqa don geyindirirdi. Xatırlasaq... PRİMAKOV 1918-ci ildə Şaumyanın getdiyi yolu eynilə təkrar edİrdL.ustalıqla...   Şaumyan Leninə 18-ci ilin 13 apreldə verdiyi məlumatda yazırdı: 3 gün ərzində 30-31-mart və 1-apreldə Bakıda iki tərəfin-bizim qızıl ordu İlə bərabər vuruşan erməni milli dəstələriylə müsavat partiyasının rəhbərlik etdiyi müsəlmanlardan ibarət " vəhşi deviziya" arasında qanlı döyüşlər getdi. Bizə aviasiya məkəbinin qüvvələri də kömək edirdi. Bu döyüşdə biz parlaq bir qələbə əldə etdik. Düşmən darmadağın edildi. Hər iki tərəfdən ölənlər var-3 min nəfər sayında.Əgər onlar qalib gəlsəydi...qeyri müsəlmanların taleyi haqqmda danışmamaq da olardı. Bunlar quldur Şaumyanın lazım bildiyi informasiya versiyası idİ.Əslində o çox gözəl bilirdi ki, ancaq Bakıda öldürülmüş,özü də dinc müsəlman- daha doğrusu türk millətindən olan sakinlərin sayı 12 mini ötmüşdü.Əlbəttə bilirdi...xüsusi tapşırığı da Özü vermişdi...amma, verdiyi məlumat başqa idi.Bakıdakı 90-ilin yanvar qətliyamının da traktovkası Primakova gün kimi aydın idi...ancaq, o da
Şaumyan kimi yalnış informasiya verirdi.Dəsti-xətt eynidir. Fərq onda idi ki, Şaumyan-Leninə.-.Primakov isə Qorbaçova məruzə edirdi. Əslində boyük məqsəd baxımından heç bunda da fərq yox idi. Dəyişən soyadlar idi...əməl və taktika yox.
       Və elə 90-cı İlin 20 yanvarmda da Bakıda edilən qətliyamdan sonra rus və erməni qardaşları Azərbaycanın digər bölgələrində fövqəladə vəziyyət elan edilənə 25-26 yanvara qədər qırğınlar törətməkdə davam etdilər.    "LE MOND"un müxbiri Bernar Qetta Spitakdakı zəlzələdə həlak olmuş erməni uşaqlarının cəsədinə baxan SSRİ-nİn baş katibi Qorbaçovun göz yaşları axıtdığını yazırdı...Amma, Bakıda vəhşicəsinə ordu tərəfindən ölən yox-öldürülən azərbaycanlıları görmürdü....Budur- ikili standart.    Əgər Qorbaçovun vaxtında Ermənistana hərbi yardım qeyri-rəsmi xarakter daşıyırdısa...Yeltsin bunu daha fundamental, daha uzunmüddətli xarakter verdi. Ən əsası isə Rusiya ilə Ermənistanın hərbi əməkdaşlığı Yeltsinin düşərli əli ilə tamamilə Azərbaycanın əleyhinə yönəldi. Müstəqilliyinin ilk İllərində Azərbaycan avamhqla BMT-a inanırdı.böyük ümidlər bəsləyirdi.Ermənistan Kəlbəcəri işğal edəndə Ə.EIçibəy bəyan etdi ki, nəhayət ki, BMT Ermənistanın işğalşı bir ölkə kimi tanımağa və onun haqqında lazımı tədbirlər görməyi üçün təzkibedilməz fakt yarandı. Azərbaycanın BMT-dakı nümayəndəsi də dovlət televiziyası ilə, həyacanla bu fikri təsdiq etdi. Onları başa düşmək olardı....O zaman, biz, dünyanın bizə bu qədər amansız və ədalətsiz olduğunu bilmirdik. Biz buna çox sonralar əmin olacaydıq... Məlum vertolyot qəzası zamanı- azərbaycanın ziyalı seçmələrinin erməni terrorçuları tərəfindən müəmmah qəthndən dərhal sonra o zamanistər döblət, istərsə də hakimiyyətdə heç bir məsul vəzifəsi olmayan V.Polyaniçko hadisə yerində peyda oldu. Ən maraqlısı isə o idi ki, orda olan yüksək çinli zabit, hətta generallar belə dəqiqədə bir ona yaxınlaşıb məruzə edirdilər. NÖvbəti məruzədən - ermənilərin bu ərazidəki sonuncu azərbaycan kəndini tam yandırdığı xəbərindən sonra- o xeyli düşünüb, sonra astadan "indi bircə Xocalı qaldı"deyir.Azərbaycanh yurnalist ona"Viktor Stepanovic.siz ki, hakimiyyəti təmsil etmirsiniz. Niyə generallar sizə məruzə edir?-sualına o, əsəbləşmədən, xeyli pauzadan sonra -"sizin başqa suahnız var?"deyə soruşdu."Xocah faciəsinə isə cəmisi bir-neçə gün qalırdı. VƏ...TÜRKLƏRƏ edilən növbəti ancaq,bir az da geniş miqyash qətliyam XOCALl facıəsi dünyanı silkələdi-.edilən vəhşiliklər mənzərəsinə gÖrə...Burtos Qali, Sayrus Vens,bütün TÜRKİYƏ və onun rəhbərləri, İran, hətta, Ceyms Beyker,Corc Buş...daha kimlər minlərlə günahsız qurbanlar üçün kədərləndiklərini bildirdilər. Təkcə, Yeltsin cinayətkarcasına susdu...hətta,pratakol xətrinə başsağlğı da vermədi.-bunu Pompeyev yazır. Amma, 31 avqust 97-ci ildə Rusiya prezidentinin mətbuat xidməti "Yeltsinin şahzadə Diananın həlak olma xəbərindən dərindən kədərləndiyini.matəmə batdığını "elan etdi.    XOCALI qətliyamı onun eyninə də gəlmədi.Yenə ikili standart.
       Həmin o Yeltsin Xankəndində qardaş adlandırdığı erməni separatistlərini bağrına basaraq "Biz sizi bu bəladan qurtaracağıq"-deməsi sonradan DQ-dakı erməni terroristlərin dilindən uzun müddət düşmədı. Hətta, Daşkənddəki müşavirə zamanı da L.Ter-Petrosyanı qucaqlayaraq:
       "Mən o türkləri sənin qarşında diz çökdürəcəm."- demişdi. Yeltsin Azərbaycana qarşı siyasi məkrini hec gizlətmək fikrində də deyildi.1991-ci ilin avqustunda Yeltsinə "Bakıdan gələn demokratlar sizi qələbəniz münasibətiylə təbrikə gəliblər"-deyə məlumat verəndə, o, ikrahla : Mən onların erməni qanına bulaşmış əllərini sıxa bilmərəm-demişdi. V.Q.Mİtyayevİn yazdığına görə 1993 il   6 sentyabr tarixində Əliyev Rusiya-Azərbatcan münasibətlərini aydınlaşdırmaq üçün Moskvaya gəldi. Yeltsinlə görüşdən sonra H.ƏIiyev bu ğörüşlə Azərbaycan-Rusiyə münasibətlərinin yeni-ilk addımın atıldığını bildirdi. 26 sentyabrdan Azərbaycan MDB-nin bir üzvi oldu, 1987-ci ildə artıq ermənilərin açıq-aşkar azərbaycana və onun vətəndaşlarına qarşı terror aktları həyata keçirənda Avropa parlamenti "Ermənilərin soyqrım gününün anılması" nı qəbul etməklə məhz, ermənilərin tərəfində olduğunu nümayiş etdirdi. 1996-cı ildə isə Azərbaycanın 20% ərazisini işğal edən" Ermənilərin soyqırım gününü" Yunanıstan parlamenti təsdiq etdi. Bütün Rusiyanın patriarxı 2 Aleksey Yerevana gedib, sonra Varoneydə ermənilərin soyqırım günüylə bağlı konfrans təşkil edir...Stavropolda erməni kilsəsi açır.. Hal-hazirda ermənilərin nə etdiklərini isə gormülər    Bunlar neçəli standartlara aiddir görəsən? Bir sözlə, ermənilərin Azərbaycanda həyata keçirdiyi qətliyamları-heç olmasa Bakıdakı və Xocalıdakı faşizimi   "öldürmək olmaz" prinsipiylə mövcud olan Roma katolik kilsəsi də pisləmədi. Ukraynada erməni kilsəsinə xüsusi olaraq təşrif aparan Roma papası Ermənistana məqsədli şəkildə gedərək miyon tamaşaçı qarşısında qarabağ terroristləri-Köçəryan və Qukasyanla görüşərək Qarabağla Vatikandakı xristian missionerlərinin   internet əlaqəsinin vacibliyindən danışdı. Azərbaycana gəlişi zamanı isə nə azərbaycanlıların qətliyamları, nə də bu günkü soyqırımları haqqında bir kəlmə də demədi. Yerevanda olduğu zaman isə Türkiyə rəsmilərini qıcıqlandırmamaq üçün Roma papası soyqırım ifadəsini işlətməyə ehtiyat etsə də onu faciə ilə əvəz elədL.özü də ermənicə YEQERNİ-adlandırirdi...mənası ermənicə eiə soyqırım deməkdir. Yerevan muzeyinə hədiyyə edilən (1854-1922) Roma papası XV Benediktin 1915-ci il 10 sentyabr tarixli V Soltan Məhəmmədə Osmanlı İmperiyasındakı ermənilərə zəmanət verməsi haqqında məktubun əlyazması həmişə ermənilərin qanadı altına alan əbədi kilsə siyasətindən xəbər vermirmi?     İslam fundamentalizmi, türk qaniçənliyi haqda bağıran xristianlar heç nədən çəkinmədən özlərinə missiya bildikləri qənimimizə cevrilmək işini görürlər. Bizlər isə hələ də düzgün başa düşülməyəcəyimizdən qorxuruq.Olyas Süleymanovun SSRİ Ali sovetində Spitaka kömək üçün ucan hələ də səbəbləri açılmayan qəzada həlak olan azərbaycanlılar üçün abidə qoyulması təklifi ilə çıxış edən zaman ona dikilən baxtşların nifrətinin bir səbəbi vardı -    O DA TÜRK İDİ. Demək olar ki, bütün dövlətlər ermənilərə çətin vaxtında kömək etdikləri halda...Azərbaycana Türkiyədən başqa demək olar ki, heç kim əl uzatmadı...Və   bu vəhşiliyinə görə daima sülh şağırışçıları,dünyaya sivil dərsi keçənlər ermənilərə hətta, siyasi formada olsa da narazılıq etmədilər...cünki,onlar xristiandırlar. Türkdilli ölkələr isə yenə yeni bir nümunə göstərdilər. Türkdilli Ölkələrin sammitində Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəl türk ölkələrin həmrəyliyi və Qarabağ məsələsində daha həssas olmağı bəyan edər-etməz Orta Asiya və Qazaxıstan adından Nazarbəyov etirazını bildirərək qeyd etdi ki...bu sammitdə türkdilli ölkələrin mədəni əlaqələri müzakirə olunacaq. Bax belə...doğma türk mənşəlilər...

EPİLOQ

       Yekunlaşdırsaq...Dünyasiyasəti əlində sülh göyərçinli xristian dünyasına tam demokratiya, həmçinin özbaşınalıq ...o biri əlinə də qılınc verib Şərqi-müsəlmanları,daha da vacib türkləri qırmağı qarşısına məqsəd qoyub. İndi, ulu bir xalqın milli fəlakət və işğal içində çabaladığı bir zamamnda, hər tərəfdən ədalətsizlik,yalan gördüyümüz bir vaxda yurddaşlara torpağına məhəbbət aşılamaq,bir məsləklə bir yerə yığmaq...vətəninə yiyəlik hissi aşılamaq çətindir....ancaq, mütləqdir...
       Birdəfəlik dərk edək...Türklərin qətliyamında Ermənilərə ərazi-digərlərinə isə mənafe maraqlıdır.Edilə bilinəcək bütün cəhdləri gözləmək lazımdır ki...hazırlıqlı olaq....Heç olmasa günahsız qurbanlar verməyək.
Bu yurdu ancaq düşmənlərimizdən qisas alaraq geri qaytarmaq bizi bədnam nəsil kimi tarixdə qalmağımızdan xilas edə bilər.   Və artıq... Bizi TARİX çağırır... Bizi TORPAQ çağırır.... Bizi ALLAH çağırır...

Bu yazı 883 dəfə oxunmuşdur.

Çap et Paylaş Yaddaş qeydi Dosta göndər Share


Şərh


Ad və soyadınız* :
E-mail* :
Veb saytınız:
Şərhiniz* :