-->
MəqalələrSorğu


Vəhhabiləri Azərbaycan üçün təhlükə hesab edirsinizmi?

Bəli (315)
Xeyr (192)
Bilmirəm (29)ARXİV
Dost saytlar
Sayğac

free counters

Ortaq Türk Əlifbası və Ortaq Türk Ədəbi Dili ideyasını dəstəkləyək
Şiriftin ölçüsünü dəyiş


İMZATOPLAMA KAMPANİYASINI DƏSTƏKLƏYƏNLƏRİN SİYAHISIAd:                                  Hüseyin

Soyad:                            Vahid

Ata adı:                           Azərbaycan

E-mail:                             [email protected]
 
Sayt:                                -------------

Ölkə (Şəhər, Rayon ):  Sibiriya, Krasnoyarsk(türk yurdu)

Qeyd / təklif:             Uǧurlar

Ad:                                  Hüseyin

Soyad:                           Bulut

Ata adı:                           Mustafa

E-mail:                            
[email protected]
 
Sayt:                              
------------------

Ölkə (Şəhər, Rayon ): 
Türkiye/İzmir

Qeyd / təklif:
       Türk birliğinin mutlaka gerçekleşeceğinden hiç şüphem yoktur. Bubirliğin en önemli adımı da ortak alfabe ortak dil ile olacaktır. Bugün tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar bu birliği gerçekleştirmek kolaydır. İnternet gibi uzaklarıyakın eden bir imkan olduktan sonra zor olan ne olabilir? Ben bu web sayfasınaulaşmasaydım şimdi bu fikrimi nasıl söylerdim. Bu gayeyi yüreğinde taşıyan insanlar şekilde bir araya gelmeli. Bu toplanmanın merkezi Türk dünyasının ortasında bulunanAzerbaycan olmalı. Önce ortak kullanılacak web sitesi kurulmalı, gerekirsereklamlarla arama motorlarından tanıtılmalı . Nerede bir Türkün burnu kanarsahepimizin haberi olmalı içimiz yanmalı biz de ortaya çıkmalıyız. Tabi yine işparaya-pula dayanıyor. Bunu da herkesin gücü yettiğince katılacağı yardımlarlasağlayabiliriz. Türklük sevdamızla çok büyük bir kuvvetiz. Farklı boylardan olupkonuşunca birbirimizi tam anlayamasakta kardeşliğimiz, birbirimize sevgimiz herengeli aşacak güçtedir. Bir yerlerde  konuşabilirsek ortak alfabemiz de oluredebiyatımızda...Bütün Türk kardeşlerime sevgi ve selamlar.Ad:                                  Zaur

Soyad:                            Bağırov

Ata adı:                           ----------

E-mail:                             -----------
 
Sayt:                                ---------------

Ölkə (Şəhər, Rayon ):  Azərbaycan,Bakı

Qeyd / təklif:             Bu fikir çox diqqətəlayiqdir. Ancaq mən bunun süni yolla hansısa sözüdildən kənarlaşdırıb və ya qəbul etmək kimi ortaq dil yaranmağının sonradançətinliyə gətirib çıxaracağını fikirləşirəm. Bu məsələyə türdilli dövlətlərin vəcəmiyyətlərin birlikdə cəlb olunması lazımdir. Xüsusi ilə televiziya və radionunrolu əvəzsizdir. Türkiyə türkcəsi ilə Azərbaycan türkcəsinin yaxın olduğuna görəbunların ədəbi dili daha tez eyniləşə bilər. Ancaq elə türkcələr var ki onları başadüşmək çətinlik təşkil edir. Bu problemin həlli radio və televiziyada ortaqverilişlərin təşkilinin mütəmadiliyi ilə mümkündür. Xalqların qaynaşmağı üçün bəzisiyasi problemlərin də(viza problemi əsasdır) həllini tapması vacibdir. Düşünürəm kibunun nə vaxtsa gerçəkləşməsi mütləq olacaq. Avropa birliyi kimi Türk birliyinin dəyaranması buna güclü təkan olardı... İşinizdə uğurlar...

Ad:                                  Rasim

Soyad:                           Zeynalov

Ata adı:                           Əsəd

E-mail:                            
[email protected]
 
Sayt:                              
www.eltv.az

Ölkə (Şəhər, Rayon ): 
Yevlax, Azərbaycan

Qeyd / təklif:
                     Turk xalqlarının əksəriyyəti bizlərin indi istifadə etdiyimiz latın formatlı əlifbanı kullanırlar. Odur ki, Ortaq Turk Əlifbasının seçilməsində elə bir format olmalıdır ki, uzunmüddətli ehtiyacları qarşılasın. İnanıram ki, bu yolda möhtəşəm uğura nail olunacaq, inşallah! Uğurlar arzulayır və ideyanı dəstəkləyirəm!Ad:                                  Muharrem

Soyad:                            KARAAHMETOĞLU

Ata adı:                           Ali

E-mail:                             [email protected]
 
Sayt:                                ---------------

Ölkə (Şəhər, Rayon ):  Ordu / Türkiye

Qeyd / təklif:                 -----------          .
Ad:                                  ----------

Soyad:                           -----------

Ata adı:                           Ağasıoğlu

E-mail:                           
--------------
 
Sayt:                              
--------------

Ölkə (Şəhər, Rayon ):     
Bakı

Qeyd / təklif:
                  Azərbaycanda, Tatarıstanda işlənən əlifba Ortaq Türk Əlifbasıdır. Türkiyə buna qoşulmaq istəyirsə ə, x, q hərflərini qəbul etsin, 1990-da “Ortaq Türk alfabesi” Simpoziumunda (İstanbul) bütün türk ölkələrindən gələn alimlərin qarşısında söz verdilər, amma bacarmadılar.Ad:                                  Orxan

Soyad:                            Türksoy

Ata adı:                           Dahi

E-mail:                             [email protected]
 
Sayt:                                ---------------

Ölkə (Şəhər, Rayon ):  Bakı

Qeyd / təklif:                 Bir az gecikdirilmiş olsa da axır ki, bu qərara gəliblər. Mənim təklifim odur ki, Uyğur dilindən kənar dillərdən olan sözləri çıxarıb bu dili ortaq dil etmək. Bildiyimiz kimi Türk imperiyalarının içində mədəni tərəqqiyə nail olan imperiya Uyğur imperiyasıdır. Məncə bu ən optimal variantdır. Bu həm də ona görə yaxşı olar ki, Çinin daxilində yox olunmağa çalışılan bir dil dünyəvi dil olsun və bu, Türkün düşmənlərinə və eləcədə Çinə böyük zərbə olar..
       .


Ad:                                  Nahid

Soyad:                           Daşdəmirli

Ata adı:                           Qalası

E-mail:                           
[email protected]
 
Sayt:                              
--------------

Ölkə (Şəhər, Rayon ):     
Azərbaycan, Bakı

Qeyd / təklif:
                  İlk növbədə bu fikir kimin ağlına gəlibsə onu təbrik edirəm. Çünki çox vacibdir ki, dilimizi, əlifbamızı birləşdirək. Bu minvalla bir çox məsələlər aydınlaşacaq, türk ölkələri arasındakı soyuqluq, uzaqlıq, anlaşılmazlıq aradan götürüləcək. Odur ki, bu layihəni dəstəkləyirəm və təklif edirəm ki, yeni dil və əlifbada Azərbaycan türkcəsinin ağırlığı olsun. Azərbaycan türkcəsinin daha zəngin qrammatika, lüğət tərkibinə malik olmasını nəzərə alaraq bütün türk dili qruplarının dili və əlifbası Azərbaycan türkcəsinə uyğun seçilsin və belə qəbul olunsun. Xüsusilə də bu əlifbada “ə” hərfinin olması vacibdir. Bu yolda vuruşan hər kəsə səbr, iradə və səslərinə qüvvət arzulayıram.
Ad:                                  Qüdrət

Soyad:                            İsaqov

Ata adı:                           İsaq

E-mail:                             [email protected]
 
Sayt:                                ---------------

Ölkə (Şəhər, Rayon ):  Bakı

Qeyd / təklif:                 Təklifinizi dəstəkləyirəm
       .
Ad:                                  Elvin

Soyad:                           Rüstəmov

Ata adı:                           Tərlan

E-mail:                           
[email protected]şnet
 
Sayt:                              
--------------

Ölkə (Şəhər, Rayon ):     
Bakı

Qeyd / təklif:
                  Xarici dillərdə (xüsusilə ingilis dilində) mövcud olan və hər gün yeni yaranan nəşrlərdən istifadə etmədən universitetlərimizin keyfiyyətli məzmununu təsəvvür etmək mümkün deyil. Belə olan halda Azərbaycanın, nəzəri cəhətdən, iki çıxış yolu var. Birinci yol - külli miqdarda pullar xərcləyib həmin nəşrlərin Azərbaycan dilinə tərcüməsini təmin etmək. İkinci yol - universitetlərin müəllimləri, mütləq olaraq, xarici dillərdən ən azı birini bilməli və həmin dildə olan nəşrlərdən öz tədrislərində istifadə etməlidir. Birinci yol əslində mümkün deyil, çünki Azərbaycan miqyasında olan istifadəçilər (tələbə və müəllimlər) üçün külli miqdarda pul xərcləyib xarici nəşrləri tərcümə etmək qeyri-səmərəlidir. İkinci yol isə, universitetlərdə tədrisin yavaş-yavaş digər dillərə (əsasən də ingilis dilinə) yönəlməsi və Azərbaycan dilinin zəifləməsinə gətirib çıxara bilər.
Lakin, Vahid Türk Dili olsa idi, onda istənilən Türk dövlətində tərcümə edilmiş nəşrdən bizim universitetlərdə də istifadə etmək olardı. Beləliklə, eyni nəşrin bir neçə türk dilinə tərcümə edilməsi xərclərinə qənaət edilmiş olardı. Bundan əlavə, məhdud istifadəçi səbəbindən bu gün tərcümə edilməyən nəşrlər də Vahid Türk Dilində istifadəçi sayının artacağını nəzərə alaraq, naşirlər tərəfidən tərcümə edilərdi.


1
2
3
4 56
7
8
9

Çap et Paylaş Yaddaş qeydi Dosta göndər Share