-->
MəqalələrSorğu


Vəhhabiləri Azərbaycan üçün təhlükə hesab edirsinizmi?

Bəli (315)
Xeyr (192)
Bilmirəm (29)ARXİV
Dost saytlar
Sayğac

free counters

Baxış bucağı
Şiriftin ölçüsünü dəyiş

Bir gün Zori Balayan üçün dä ağlarsınız…


Azär Häsrät

22 yanvar 2013-cü il - 12.03.13

   Azärbaycanla Türkiyänin gündämi bir-birinä qarışıb. Düzdür, bu qarışıqlığı här käs müşahidä etmäyä bilär. Ancaq biz görürük. Çünki Azärbaycan gündämiylä bärabär häm dä Türkiyä gündämini izlämäk bizim üçün vazkeçilmäz bir täläbdir.
    Türkiyädä doğrudan da çox mäşhur olan bir jurnalist – Mehmet Ali Birand ötän häftä dünyasını däyişdi. Ölänin arxasınca danışmazlar. Biz dä danışmırıq äslindä. Ancaq bäzi hämkarlarımızın bu ölümlä bağlı särgilädiyi mövqe bizi çaşdırmasaydı.
    Birand ölkäsindä barmaqla göstärilä biläcäk üç jurnalistdän biriydi. Üstälik, yetärincä beynälxalq tanınması da vardı. Ancaq bütün bunlarla bärabär onun Azärbaycan üçün dä (vä Türkiyänin milli-vätänpärvär käsimi üçün dä) eyni däyäri daşıdığını iddia etmäk, ona epitetlär qoşub göz yaşları axıtmaq bizim üçün uyğun olmaz. Niyä? Ona görä ki…
    Ona görä ki, bu adam bütün jurnalist fäaliyyäti dönämindä ermänilärin, PKK-nın dediyini täkrarladı. Azärbaycanı ittiham etdi, Azärbaycan haqqında yalanlar uydurdu. Xocalı faciäsi kimi göz önündä, yaxın tarixdä baş verän olayı görmäzlikdän gäldi, iddia etdi ki, “Azärilär Xocalıda ermänilärin soyqırım yapdığını iddia edir, män görmädim”. Äväzindä isä ermänilärin yalandan uydurub dünyaya car çäkdiyi, tanıtmağa çalışdığı 1915 olaylarını soyqırım kimi tanımağın Türkiyä üçün dä vacib olduğunu täkrarladı durmadan.
    Vä bütün bunlar azmış kimi häm dä iddia etdi ki, Türkiyä dövläti PKK terror täşkilatının hazırda häbsdä olan başçısı Abdullah Öcalanı millät väkili kimi parlamentä seçmälidir.
    Yazılarında, çıxışlarında bu adam fantastik yalanlar uydurdu. Örnäk üçün, bir yazısında iddia etdi ki, “1988-ci ildä Heydär Äliyev Dağlıq Qarabağın muxtariyyätini läğv etdi”. Vä bu qärarın ardından, yäni “1988-dä Azärbaycan Sumqayıtdakı ermäniläri evlärindän sürgün etdi”. Birand belä iddia edirdi. İndi Azärbaycanda onun üçün yas tuturlar ki, “usta jurnalist” idi. Birand üçün ağlayanların bir gün Zori Balayan üçün ağlamayacağına kim täminat verä bilär?
    Biläräkdänmi, bilmäyäräkdänmi, 19 yanvar 2013 günü daha bir Türkiyäli yazar Ertuğrul Özkök, “Hürriyet” qäzetindäki “O sahneyi yeniden oynamış” başlıqlı yazısına Birandı mövzu etmäklä Azärbaycan haqqında ondan da ağır yalanlara yer verib. Adam qırmızı-qırmızı iddia edir ki, “ermänilärin öldürüldüyü Pripyata ilk girän iki jurnalist biz idik”. Daha sonra davam edir: “1989-cu ildä Azärbaycanda ermänilärin öldürüldüyü Pripyat şähärinä olaylardan sonra girän ilk iki jurnalist biz idik. Pripyat meydanında olayı anladarkän video görüntülärini män çäkmişdim. O sırada bir Azäri gälib “Siz Mehmet Ali Birandsınız” demişdi. Dağlıq Qarabağdan qaçan köçkünlärdän biriymiş. Oradaykän türk TV-lärinä baxarmış. Oradan tanıyırmış”.
    Belä yerdä deyirlär ki, “yalanın biri bir qäpik”! Azärbaycan oxucusuna ölkämizdä Pripyat adında şähärin olmadığını izah etmäyä, täbii ki, heç gäräk yoxdur. Üstälik, 1989-cu ildä hälä Qarabağdan köçkünlärin olmadığını da sübut etmäk mänasız olardı. Dahası, o dönämdä näinki Azärbaycanda, heç Ermänistanda belä Türkiyä TV kanallarına baxmaq imkanı yoxdu vä älbättä ki, Birandı bir adi Azärbaycanlının tanıması haqqında deyilänlär dä uydurmadan başqa bir şey ola bilmäz.

*****
    Daha bir olay yalnız Türkiyä vä Azärbaycanı deyil, häm dä Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyätini içinä alır. Sonuncunun parlament sädri bir açıqlamasında bildirib ki, Azärbaycandan olan millät väkili Aydın Mirzäzadä Lefkoşada parlamentdä onunla görüşmäk istärkän Türkiyä bayrağı altında oturmaqdan çäkinib vä buna görä dä görüşdän imtina etmäli olub.
    Azärbaycanda bäzi şäxslär Aydın bäyi bu ämälinä görä tänqid atäşinä tuturlar. Ay, nä bilim, bu, türklüyä tähqirmiş, daha nä bilim, Aydın bäy türk düşmäniymiş filan kimi. Bizimsä mövqeyimiz ävvälcädän birmänalı oldu: Aydın Mirzäzadä düz edib! Bunun da açıqlaması var bizdä.
    Aydın Mirzäzadä bir millät väkilidir. Azärbaycanda anayasa ilä milläti tämsil etmä haqqı olan 125 deputatdan biridir. Bu isä o demäkdir ki, o, istänilän häräkätindä dövlätinin täläb etdiyi rämzlärä sayğı göstärmäli vä hämin rämzlärdän istifadä etmälidir.
    İndi iddia edilir ki, Aydın Mirzäzadänin KKTC parlament sädri ilä görüşü qeyri-räsmi olub. Ona görä dä burada bayraq mäsäläsinä daha yumşaq yanaşmaq olardı.
    Bizsä deyirik ki, nä qädär qeyri-räsmi olsa da, bu görüş adi bir çayxanada vä ya restoranda deyil, KKTC parlamentinin räsmi görüşmä salonunda keçirildiyi üçün cänab Mirzäzadädän Türkiyä bayrağı altında oturmağı täläb edän täräf haqlı sayıla bilmäz. Bu täläbi heç çayxanada da iräli sürmäk olmaz. Belä bir durumun ortaya çıxması heç dä o demäk deyil ki, Mirzäzadä Türkiyä vä KKTC-yä sayğısızlıq etmäk istädiyi üçün bu cür davranıb. Äsla! Mirzäzadä, sadäcä öz dövlätinä sadiq vä sayğılı olduğu üçün bu addımı atıb vä bir daha biz onu alqışlayırıq.
    Yola saldığımız 20 yanvar häftäsindä bir dä bäzi siyasi käsimlärin hätta bu faciä günündän siyasi amac üçün istifadä etdiyinä şahid olduq. Şähidlär Xiyabanını ziyarät edän insanların önündä öz siyasi öndärlärini dä göstärän bir neçä şäkil çäkib bu izdihamın özlärinä aid olduğunu iddia etdilär. Halbuki mänim dä içindä olduğum hämin izdihamın adı çäkilän siyasi täşkilata heç däxli yox idi. Yumşaq desäk, heç yerinä düşmädi täbliğatınız, bäylär…

Bu yazı 1160 dəfə oxunmuşdur.

Çap et Paylaş Yaddaş qeydi Dosta göndər Share


Şərh


Ad və soyadınız* :
E-mail* :
Veb saytınız:
Şərhiniz* :